8 สถานที่ท่องเที่ยว ในเมืองสามหมอก

สถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็จะมีดีแตกต่างกันไป ดิฉันจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจบางแห่งมาเล่าให้ฟังกัน


เริ่มที่ บ้านรวมไทยหรือ ปางอุ๋ง ที่หลายคนบอกว่าสวยนักสวยหนา ระยะทางจากตัวเมืองไปปางอุ๋งก็ประมาณ 40 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ความสวยงามของปางอุ๋งอยู่ที่ พระอาทิตย์ขึ้นและบรรยกาศยามเช้าท่ามกลางบึงนำ้ขนาดใหญ่ กับสายหมอกหนาทึบ สวนสนสามใบที่ริมบึงและอากาศที่หนาวเย็นซึ่งหลายคนบอกว่านี่คือสวิตเวอร์แลนด์เมืองไทย  และเป็นสถานที่ ๆ น่าไปนอนกางเต็นท์สูดอากาศบริสุทธิ์เป็นยิ่งนัก


จากปางอุ๋งก็ไปต่อกันที่บ้านรักไทยอีก 6 กิโลเมตร ที่นี่เป็นแหล่งขายใบชาและผลไม้แช่อิ่มมากมาย หมู่บ้านจีนฮ่อลูกหลานนายพลต้วนแห่งก๊กมินตั๋ง หมู่บ้านแห่งนี้มีการปลูกชา อยู่เขตชายแดนไทยพม่าแห่งที่สามเราก็มาที่อำเภอปาย ที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน จุดเด่นที่น่าสนใจคือจุดชมวิวบริเวณห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม) ตั้งอยู่ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง เป็นที่ตั้งของหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 2 (ห้วยน้ำดัง) เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีชื่อเสียงมาก นักท่องเที่ยวจะได้ชมทะเลหมอกในช่วงเช้าตรู่และชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามมาก อีกจุดหนึ่งคือจุดชมวิวดอยช้าง อยู่ทางเหนือของห้วยน้ำดัง เป็นจุดที่สามารถมองเห็นสภาพธรรมชาติของทิวเขาอันสลับซับซ้อน และทะเลหมอกในยามเช้าตรู่ ที่นี่จะมีน้ำตกห้วยน้ำดัง เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยน้ำดังมีโขดหินมากมาย น้ำตกสูงประมาณ 50 เมตร กว้าง 10 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก

ที่ท่องเทียวลำดับที่ 4 ปาย เป็นอำเภอขนาดเล็กทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติมาที่ลำดับที่ 5 วัดพระธาตุดอยกองมูนับเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดวัดหนึ่งในแม่ฮ่องสอน เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวเมือง กล่าวกันว่าใครที่เดินทางมาแม่ฮ่องสอนแล้วไม่ได้ไปที่วัดนี้ถือว่ายังมาไม่ ถึงแม่ฮ่องสอน นอกจากจะเป็นศาสนสถานที่สำคัญแล้วข้างบนวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอน ที่สวยงามอีกด้วย หลายคนเคยเดินทางมาเยือนแม่ฮ่องสอนและเคยขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยกองมูซึ่ง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ตั้งอยู่บนยอดเขาติดตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อขึ้นไปที่วัดนี้เราสามารถมอง เห็นทิวทัศน์ของเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างถนัดตา โดยเฉพาะเมื่อมองลงมาจะเห็นวัดต่างๆ ในเมืองอยู่ไม่ห่างจากกัน วัดแต่ละวัดมีลักษณะโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมคือ หลังคาจะซ้อนเป็นชั้นหลายชั้นลดหลั่นลงมาและพระเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ ประดับลายปูนปั้นศิลปกรรมแบบนี้เราเรียกว่า ศิลปะไทใหญ่ผสมพม่า วัดพระธาตุดอยกองมูนับเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดวัดหนึ่งในแม่ฮ่องสอน เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวเมือง กล่าวกันว่าใครที่เดินทางมาแม่ฮ่องสอนแล้วไม่ได้ไปที่วัดนี้ถือว่ายังมาไม่ ถึงแม่ฮ่องสอน


 ลำดับที่ 6 ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ห่างจากที่ทำการอำเภอขุนยวม 25 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีก แห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเป็นทิวเขาเขียวสูงขึ้นสลับด้วยทิวทุ่งดอกบัวตอง เหลืออร่ามทั่วพื้นเขา มีพื้นที่ประมาณ 500 กว่าไร่ เมือ่เดินขึ้นไปยังดอยแม่อูคอแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวได้ทั่ว มีศาลาชมวิวที่ สร้างขึ้นไว้รองรับนักท่องเที่ยวอยุ่หลายแห่ง ซึ่งจากศาลาชมวิวสามารมองเห็นทุ่งดอกบัวตองได้ 360 องศา นอกจากนี้ในระหว่างทา่งชมทุ่งดอกบัวตอง ตรงจุดพักรถข้างทางใกล้หมู่บ้านก่อนถึงดอยแม่อูคอประมาณ 2 กิโลเมตรนักท่องเที่ยว


ลำดับที่ 7 น้ำตกแม่สุรินทร์ห่างจากทุ่งดอกบัวตองประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประมาณ 220 เมตร ตัวน้ำตกมีเพียงชั้นเดียว ทำให้สายน้ำที่ไหลลงเบื้องล่างดูยิง่ใหญ่และสวยงามมาก สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่สวยที่สุด คือ เดือนพฤศจิกายน- เดือนธันวาคม นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของน้ำตกได้ ทั่วจาก บริเวณจุดชมวิวซึ่งทางอุทยานฯน้ำตกแม่สุรินทร์ได้จัดไว้ให้ หรืือสามารถสัมผัสตัวน้ำตกอย่างใกล้ชิด ก็สามารถ เลือกเดินป่าศึกษาธรรมชาติ สามารถติดต่อได้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯน้ำตกแม่สุรินทร์ โทร 053 612 993
081 724 7275


มาถึงลำดับที่ 8 หมู่บ้านสันติชล ตั้งอยู่ในตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากตัวอำเภอปาย 4.5 ก.ม. เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของ ชุมชนมาเป็นจุดดึงดูด นักท่องเที่ยว และยังใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน ทั้งด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน การพัฒนาอาชีพ ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เมื่อเข้ามาในบรรยากาศในหมู่บ้านจำลอง  เหมือนเราได้ก้าวเข้ามาสู่ ประเทศจีน เนื่องจากลักษณะของการตกแต่ง สถานที่จะเป็นสไตล์จีนยูนานทั้งหมด สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นเมื่อก้าวย่างเข้าไปในเขตของศูนย์วัฒนธรรม คือ มังกรสีสดพันอยู่กับเสา ซี่งตั้งอยู่บนเนินหินสีเข้ม ด้านหน้าของเนินหินมีอักษรภาษาจีน เมื่อเดินเข้ามาจะพบกับ บ้านดินสีส้มพลาสเทลสดใสตัดกับสีท้องฟ้าใสตั้งเรียงรายอยู่  มีร้านของที่ระลึก เช่น รองเท้า เสื้อผ้า ชา  ผลไม้ดองและอบแห้ง อาหารแปรรูปชนิดต่างๆฯจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว และมีร้านอาหารจีนยูนานให้บริการด้วย อาหารที่เลี่ยงชื่อ  ขาหมู หมั่นโถว ที่รสชาติอร่อย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น